ภาพสไลด์

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รักษ์โลกสีเขียว

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม
วันที่ 06/10/2011   

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบางท้องที่ การกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ภาวะการเกิดอุทกภัยนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังต่อไปนี้


กรมอุทยานฯดีเดย์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ กรมอุทยานฯดีเดย์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินคุณค่าระบบนิเวศ
วันที่ 03/09/2011   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เน้นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ...
“เครื่องทอฟาง” นวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม แปลง “เศษฟางข้าว ใบหญ้า” ให้เป็นเงินทองarticle
วันที่ 20/07/2011   
ประเทศไทย ถือเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าหลัก ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2549-2553) มีเนื้อที่ปลูกข้าวถึง 57 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 28.0-30.0 ล้านตันข้าวเปลือก ทำเงินถึงปีละ 180,000-200,000 ล้านบาท น่าเสียดาย “เศษฟางข้าว” ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว มักถูกเผาทำลาย สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แต่วันนี้ เราสามารถเปลี่ยนเศษฟางข้าวเป็นเงินได้แล้ว
จับตา โซล่าฟาร์มธุรกิจใหม่มาแรงarticle
วันที่ 24/06/2011   
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น และการที่พลังงานในโลกเริ่มจะขาดแคลน ทำให้การลงทุนในเรื่องพลังงานทางเลือกได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในส่วนของการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และในส่วนของภาคเอกชนที่เริ่มเห็นช่องทางการลงทุนในพลังงานทางเลือกมากขึ้น ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในระยะเริ่มต้น แต่ก็มีธนาคารพาณิชย์พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องเงินทุน เพราะการที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และวิจัย ทำให้รู้ถึงผลกระทบ และความเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ธุรกิจพลังงานทางเลือกยังมีช่องทางที่ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก...
ไบโอดีเซลจากสาหร่าย!article
วันที่ 21/05/2011   
"สาหร่าย" กลายเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ในการนำมาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์พลังงานใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ สาหร่ายเป็นพืชชั้นต่ำเซลล์เดียวที่มีคลอโรฟิลล์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีน้ำเงิน และสาหร่ายสีแดง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค หรือปุ๋ยได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
น้ำมันในอนาคตสกัดจากสาหร่าย!article
วันที่ 18/04/2011   
พลังงานทางเลือก เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 4 นั่นคือ การผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่าย ซึ่งจะไม่กระทบพืชเศรษฐกิจ อย่างข้าวโพด/ถั่ว ที่มนุษย์ยังต้องใช้เป็นอาหาร
มีข้อถกเถียงกันว่า หันมาใช้พลังงานทางเลือก ไบโอฟิวส์ สกัดน้ำมันออกมาจากพืชไม่ง้อน้ำมันดิบที่อีกไม่เกิน 30 ปี จะขาดแคลนอย่างแน่นอน*  คราวนี้ก็มาติดที่ว่าถ้าสกัดจากพืชซึ่งมนุษย์เองยังปลูกไม่พอกินกันเลย  จะดีหรือ? ไม่ดีแน่นอน เพราะอะไร แล้วทำไมมาลงเอยที่ "สาหร่าย" ลองมาดูวิวัฒนาการการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกทั้ง 4 เจนเนอเรชั่นกัน ...


พลังงานนิวเคลียร์ และรังสี
วันที่ 23/03/2011   
พลังงานนิวเคลียร์ คือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ซึ่งพลังงานเหล่านั้นอาจเป็น “พลังงานความร้อน” และ “รังสี”
กัมมันตภาพรังสี
วันที่ 22/03/2011   
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) เป็นคุณสมบัติของธาตุและไอโซโทปบางส่วน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นธาตุหรือไอโซโทปอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการปลดปล่อยหรือส่งรังสีออกมาด้วย
หนาวนี้...ทานอาหารแบบประหยัดพลังงานarticle
วันที่ 06/01/2011   
หน้าหนาวนี้การได้รับประทานอาหารอุ่น หรือร้อน ๆ ก็มีส่วนช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย ซึ่งการที่จะทำให้อาหารร้อนหรืออุ่นอยู่ตลอดเวลานั้น ต้องใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวนไม่น้อย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ด้านสิ่งแวดล้อม)article
วันที่ 04/12/2010   
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการทีเหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่จะทำนุบำรุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry)article
วันที่ 08/10/2010   
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) หมายถึง สถานประกอบการอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ ที่มีระบบอำนวยให้หน่วยกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรสามารถบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืน (sustainability) ร่วมกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (economy) และระบบนิเวศ (ecology) โดยอาศัยการสร้างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาในเชิงวัสดุและพลังงาน และจะต้องอาศัยการผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่มีความสอดคล้องกันในเชิงผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์
"กรีนบอร์ด" วัสดุทดแทนไม้จากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลarticle
วันที่ 09/09/2010   
เมื่อไม้กำลังจะหมดป่า คนเริ่มหันมาใส่ใจโลกมากขึ้น หลังๆ มานี่จึงมีการนำ วัสดุสังเคราะห์มาใช้ทดแทนไม้ กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้อัดฟางข้าว ไม้อัดหญ้าแฝก ไม้อัดมะพร้าว Particle Board หรือ MDF Board แต่ที่ดูท่าจะมาแรงแซงหน้าใครๆ ในยุคโลกร้อนเห็นจะหนีไม่พ้น Green Board นั่นเอง
“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคมเทคโนโลยีarticle
วันที่ 06/08/2010   
ในปีหนึ่งๆ เราบริโภคสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์กันมากน้อยเพียงใด บางคนอาจจะตอบว่า เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทุกปี เพราะรุ่นใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอด ถ้าไม่เปลี่ยนอาจจะตกเทรนด์ โดยเฉพาะโทรทัศน์จอแอลซีดี ที่มีราคาต่ำลงจนน่าตกใจ ยังไม่รวมคอมพิวเตอร์ ที่หลายท่านมีไว้ในครอบครองทั้งพีซี และโน้ตบุ้ค ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ หลายท่านก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเต็มอายุสินค้านัก ก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ เรามักจะหาซื้อมาใช้กันมากมาย โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเสื่อมสภาพการใช้งานเมื่อใด และจะนำไปกำจัดทิ้งอย่างไร เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
108 วิธีประหยัดพลังงาน ภาค2article
วันที่ 05/06/2010   
108 วิธีประหยัดพลังงานที่ท่านอ่านอยู่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการสูญเสีย ไม่ใช้มากเกินความจำเป็น การลดการใช้พลังงานของพวกเราทุกคน ย่อมหมายถึงการมีส่วนได้ช่วยชาติ โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรง หรือทรัพย์สินเงินทองอื่นใด เพียงความใส่ใจ และความตั้งใจจริงที่จะลดการใช้พลังงานส่วนเกินให้หมดไปเท่านั้น
108 วิธีประหยัดพลังงาน ภาค1article
วันที่ 05/06/2010   
108 วิธีประหยัดพลังงานที่ท่านอ่านอยู่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการสูญเสีย ไม่ใช้มากเกินความจำเป็น การลดการใช้พลังงานของพวกเราทุกคน ย่อมหมายถึงการมีส่วนได้ช่วยชาติ โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรง หรือทรัพย์สินเงินทองอื่นใด เพียงความใส่ใจ และความตั้งใจจริงที่จะลดการใช้พลังงานส่วนเกินให้หมดไปเท่านั้น
organicfood ผักอินทรีย์...มองไกลไปกว่าวิตามินarticle
วันที่ 05/05/2010   
คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า.. ?ทำไมจึงอยากกินผักออแกนิก หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ผักอินทรีย์”  ผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และฮอร์โมนเคมี รวมทั้งไม่ผ่านกระบวนการฉายแสง และไม่ใช้เมล็ดพันธ์จีเอ็มโอ
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก "7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
วันที่ 26/03/2010   
เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ ลดโลกร้อน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ท่องเที่ยวโดยยึดหลัก "7กรีนส์" ดังนี้ค่ะ
ติดผนังสีเขียวให้เย็นตารับหน้าร้อน ติดผนังสีเขียวให้เย็นตารับหน้าร้อนarticle
วันที่ 17/02/2010   
ย่างเข้าหน้าร้อนไม่ทันไร อุณหภูมิของอากาศก็สำแดงแผงฤทธิ์สะกิดให้รู้ว่าโลกเรามันร้อนจริงๆ นะจ๊ะ หันหน้าไปทางไหนก็ป๊ะกับป่าคอนกรีตซีดๆ เซียว หาสีเขียวๆ มาเยียวยาให้เย็นตาสบายใจแทบไม่มี สงสัยคงต้องพึ่งพาสองมือของตัวเองปลูกต้นไม้คลายร้อนซะหน่อยแล้ว ว่าแต่ว่าอยู่ในเมืองแบบนี้จะเอาพื้นที่ตรงไหนมาปลูกต้นไม้ล่ะ
Dangerous Zones เมื่อฟ้าฝนวิปริต Dangerous Zones เมื่อฟ้าฝนวิปริต โลกจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่ง...article
วันที่ 21/01/2010   
หากโลก ไม่ตระหนัก ถึงผลกระทบของปัญหาโลกร้อน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันในขณะนี้ อะไรจะเกิดขึ้นตามมาบ้าง หายนะโลกจะนำมาซึ่ง วิกฤตอาหาร จริงหรือไม่
ไบโอพลาสติก-ทางเลือกใหม่สำหรับโลกในอนาคต ไบโอพลาสติก ทางเลือกใหม่สำหรับโลกในอนาคตarticle
วันที่ 01/12/2009   
เมื่อเรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ย่อยสลายได้ เรามักจะนึกถึงภาพการแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกิดการสลาย และหายไป เช่นเดียวกับ ไบโอพลาสติก ซึ่งผลิตจากไบโอพอลิเมอร์ ที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แล้วเปลี่ยนไปเป็นธาตุคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน โดยจะย่อยส่วนประกอบที่เป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีนจากถั่ว และไตรกลีเซอไรด์ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น